Skład Rady i Zarządu Osiedla Bobrowniki (od dn. 9.05.2014 r.)

1. Bogusław Góral – Przewodniczący Zarządu
2. Makara Krzysztof – Członek Zarządu
3. Dudek Urszula – Członek Zarządu
4. Mazurkiewicz Halina – Członek Zarządu
5. Korszla Elżbieta – Członek Zarządu
6. Makara Małgorzata
7. Górczyński Sławomir
8. Pastuszak Tomasz
9. Dymel-Mikiciuk Agata
10. Kamińska Joanna
11. Kusyk Barbara
12. Okoń Renata
13. Jagiełło Waldemar
14. Fiedeń Agnieszka
15. Szewczyk Joanna